Ergonomie

Ergonomie is het aanpassen van producten of systemen aan de verwachtte gebruikersgroep
opdat de omgang ermee veilig, effectief, efficiënt en comfortabel zal zijn.

Ergonomie is de wetenschappelijke studie van de mens in relatie tot zijn omgeving. Dit kan een product, ruimte of werkplek zijn. Ergonomie zit vervat in ons dagelijks leven, maar is vooral bekend in arbeidssituaties. Het is afgeleid van de Griekse woorden '‘ergon'’ (werk) en '‘nomos'’ (wet) en moet ervoor zorgen dat de veiligheid en gezondheid van de werknemers verzekerd wordt. Bij het ontwerpen van consumentengoederen en interieurs speelt vooral comfort en het doeltreffend functioneren een rol.

Ergonomie maakt elke werkplek veiliger

Ergonomie gaat over de mens in relatie tot zijn omgeving. Het doel is gebruiksvoorwerpen, technische systemen en taken zo te ontwerpen dat ze de veiligheid, de gezondheid, het comfort en het doeltreffend functioneren van mensen bevorderen. Ergonomen houden zich bijvoorbeeld bezig met auto'’s, kleding, handgereedschappen, software en productieprocessen. Thuis én op de werkplek. In een werkomgeving spelen vooral veiligheid en gezondheid van de werknemers een belangrijke rol bij het ergonomische ontwerp. Denk aan goed gebruik van machines, efficiënte samenwerking of een werkbank die de juiste hoogte heeft.
Ergonomie beslaat het kennisgebied over werksituaties, het functioneren van mensen daarin en de invloed van de werkplek, de werkomstandigheden, de organisatie, het samenwerken met collega'’s en het gebruik van machines en hulpmiddelen. Met die gespecialiseerde kennis stellen ergonomen medewerkers in staat hun werk optimaal te doen. Dat wil zeggen: zo efficiënt mogelijk en zonder gezondheidsklachten en veiligheidsrisico'’s. Mensvriendelijke productieprocessen bevorderen het plezier in het werk en zo ook de productiviteit. Het voorkomt fouten en storingen en vermindert de (faal)kosten.
Of het werk nu wordt verricht op de brug van een baggerschip, op kantoor, in een fabriek of in de cabine van een vrachtauto, de werkplek moet altijd ergonomisch verantwoord zijn. Met behulp van ergonomische kennis kunnen de afzonderlijke werkomstandigheden worden aangepast aan de eigenschappen van de individuele werknemer.

Fysiotherapie Langeveen houdt zich vooral bezig met de fysieke ergonomie, die zich richt op de menselijke anatomie, antropometrie, fysiologie, biomechanica in relatie tot de fysieke activiteit. Relevant zijn de werkhoudingen, manueel hanteren van lasten, repetitieve bewegingen, werkgerelateerde musculoskeletale klachten, werkplekinrichting, veiligheid en gezondheid.

In arbeidsituaties wordt vooral aandacht besteed aan een correct zitgedrag achter de pc, het heffen en tillen of trekken en duwen van lasten, aangepaste handgereedschappen om afwijkende handposities te vermijden...
Ergonomie is belangrijk voor een veilige en gezonde werkplek, maar het effect wordt ook bepaald door omstandigheden die medewerkers en leidinggevenden zelf in de hand hebben, zoals:
  • regelmatig pauze nemen
  • voldoende afwisseling in het werk
  • een goede lichamelijke conditie
  • oefeningen doen om spieren en schouders te ontlasten
  • de juiste lichaamshouding bij langdurig zitten of staan

Fysiotherapie Langeveen - Manderveen

Iemenboersweg 1a Manderveenseweg 70
7679 TM Langeveen 7664 VV Manderveen
T. 0546 681122
E. ben@fysiolangeveen.nl
KvK. 52531503

Openingstijden Fysio Langeveen

Maandag 08.00 - 20.00
  Sportspreekuur
Dinsdag 08.00 - 17.30
Woensdag 07.30 - 20.00
  Sportspreekuur 18.30 - 19.00
Donderdag 08.00 - 20.00
Vrijdag 08.00 - 15.00